Name der Serie                                                                           Erscheinungsjahr/ Land

Macabros                                                    (1973-83)(D)

Macabros Neuauflage                                         (1976-79)(D)

Macabros 2.Auflage                                          (1983-86)(D)

Mac Driving 1.Auflage                                          (1967)(D)

Mac Driving 2.Auflage                                          (1972)(D)

Mac Kinsey                                                  (1983-84)(D)

Mac Thomson                                                    (1949)(D)

Mac Thomson                                                    (1948)(A)

Madame Dubarry                                                 (1919)(A)

Maddrax                                                  (2000-heute)(D)

Maddrax (Tschechien)                                                (CZ)

Malko (Taschenbuch)                                                  (D)

Männer aus dem Westen                                       (1950-52)(A)

Männer der Grenze(s.Kansas Kidd)                                     (A)

Männer im Abenteuer                                            (1948)(A)

Magazin des Grauens                                            (1947)(A)

Magazin für Jedermann,Das                                      (1947)(A)

Magazin Kriminalroman                                          (1948)(D)

Magier,Der                                                  (1982-83)(D)

magische Amulett,Das                                        (2004-05)(D)

Major Carson                                                (1982-83)(D)

Marabu Kriminal-Roman                                       (1948-49)(D)

Marabu Kriminal Roman Magazin                                 (1949)(CH)

Marabu Roman                                                   (1949)(D)

Marder,Der                                                     (1953)(A)

Maria                                                          (1967)(D)

Mariandl                                                    (1952-64)(A)

Maria und der Unsichtbare(s.Mein Roman)                              (A)

Marienhof                                                      (????)(D)

Mark Baxter                                                 (1979-83)(D)

Marken-Western                                              (1983-84)(D)

Mark Hellmann                                               (1998-99)(D)

Mark Powers                                                 (1962-64)(D)

Mark Twain                                                     (1947)(D)

Marshal(l)                                                  (1961-62)(A)

Marshal David Jericho                                          (1983)(D)

Mary Merrits                                                   (1955)(A)

Maschine versagt,Die                                           (1947)(A)

maskierte Reiter,Der(s.schwarze Reiter,Der)                          (A)

Matjang                                                        (1955)(D)

Mattiacum                                                      (1949)(D)

Mein Roman                                                  (1947-48)(A)

Melange Roman                                               (1947-48)(A)

Melissa                                                     (1984-90)(D)

Memoiren des Herrn Molander,Die                                (1950)(D)

Mertens(s.John Foster)                                               (A)

Meteor                                                         (1948)(D)

Metropol-Roman,Der                                          (1947-51)(A)

Metropol Roman Sonderreihe                                  (1951-52)(A)

Mexiko Histories                                               (1952)(A)

Mexiko-Western                                              (1986-87)(D)

Mice Brenton(s.Brent Howard)                                         (A)

Michael/Der intime Liebes-Abenteuer-Roman                   (1950-52)(D)

Mimose                                                      (1953-54)(A)

Mirabell,der beste Frauenroman                              (1953-55)(A)

Mirabell Roman                                              (1948-50)(A)

Mission Mars                                                   (2005)(D)

Mister "PP" Kriminalroman                                      (1956)(A)

Mister "X"                                                  (1949-51)(A)

Mitternacht                                                 (2004-05)(D)

Moderne Abenteuer-Romane(s.Moderne Kriminal-Romane)

Moderne Kriminal-Romane                                     (1948-49)(D)

Moderne Liebes-Romane (s.Moderne Kriminal-Romane)

moderne Roman - für die Tasche,Der                             (1947)(A)

Moderne Wiener Romanreihe                                   (1946-47)(A)

Moewig fantastic (Taschenbuch)                                     ? (D)

Moewig Western                                              (1969-72)(D)

Moewig Wildwest Romane(s.Fred Roberts)

Mohren-Roman,Der                                               (1950)(D)

Mokka                                                          (1948)(A)

Monstrula                                                   (1974-76)(D)

Montana                                                     (1997-98)(D)

Montana Books(s.Montana Stories)                                     (A)

Montana Erzählungen(s.Montana Stories)                               (A)

Montana Heft(s.Montana Stories)                                      (A)

Montana Roman(s.Montana Stories)                                     (A)

Montana Serie(s.Monatana Stories)                                    (A)

Montana Stories                                                (1952)(A)

Monty Eagle                                                    (1955)(A)

Mord im Esquire Building                                       (1950)(A)

Mord in den Sümpfen,Der                                        (1954)(A)

Morzinpl.1                                                     (1949)(A)

Murphy Flower                                                  (1955)(A)

Mythor                                                      (1980-85)(D)