Name der Serie                                                                           Erscheinungsjahr/ Land

Lady Derringer                                              (1976-78)(D)

Landgut Carolinenlust                                       (2010-11)(D)

Lara                                                           (1960)(D)

Larry Brent                                                 (1981-86)(D)

Larry Lester                                                (1964-65)(A)

La Salle                                                    (1950-51)(D)

Lash Laroge                                                    (1955)(A)

Lassiter (1.Auflage)                                     (1972-heute)(D)

Lassiter Sonder-Edition                                  (2022-heute)(D)

Lasso Story                                                    (1950)(A)

Laycock                                                     (2018-19)(D)

Lee Parry                                                      (1924)(D)

Lefty Braade                                                   (1955)(A)

Lefty Dunn                                                     (1955)(A)

Legion des Teufels,Die                                      (1951-52)(A)

Leseclub,Der                                                   (1950)(A)

letzte Mohikaner,Der                                        (1949-50)(A)

Liebe im Strafraum                                             (1949)(D)

Liebe in Ketten                                                (1951)(D)

Liebesabenteuer im Orient                                      (1952)(D)

Liebesabenteuer in aller Welt                               (1950-52)(D)

Liebesmemoiren                                                 (1952)(D)

Liebesnest,Das                                                 (1950)(A)

Liebes-Perle(s.Roman-Perle)                                          (A)

Liebespost,Die                                                 (1950)(A)

Liebesroman,Der                                                (1947)(A)

Lilli                                                          (1954)(D)

Lobo                                                        (1976-81)(D)

Lobo Taschenbuch                                            (1977-81)(D)

Löwen-Bücherei Taschenbuch                                     (1953)(A)

Löwen Reihe                                                 (1959-60)(A)

Lone Brown                                                     (1954)(A)

Lord Gressy                                                    (1955)(A)

Lord Gressy Kriminal-Story(s.Lord Gressy)                            (A)

Lord,Der                                                    (1977-78)(D)

Lord Grossband,Der                                          (1977-78)(D)

Lorelei Liebesromane                                        (1961-65)(A)

Lore-Roman                                               (2017-heute)(D)

Luftpirat und sein lenkbares Luftschiff,Der                 (1908-11)(D)

Lu Lains                                                       (1955)(A)

Luna Roman/Luna Kriminal Roman                              (1950-60)(D)

Luna Utopia Roman                                           (1956-60)(D)

Luna Western Roman                                          (1956-61)(D)

Lustige Lausbuben                                           (1959-60)(D)

Luther´s Grusel-Horror Cabinet  Taschenbuch                 (1971-72)(D)

Luther´s Grusel Magazin Taschenbuch                         (1971-72)(D)

Luther´s Horror Expert Taschenbuch                          (1971-72)(D)

Luther´s Terror Krimi Taschenbuch                           (1971-72)(D)

Luther´s Top Krimi Taschenbuch                              (1971-72)(D)

Lutz Brandt                                                    (1951)(A)